Brand en aanverwanten

Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

Gebouw

Uw gebouwen, machines, koopwaar en waarden optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis!