Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Bedrijfspolis

Bedrijfspolis Wettelijk bent u verplicht tot herstel van de schade die u door uw fout aan derden werd veroorzaakt.

Arbeidsongevallen

Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft is wettelijk verplicht voor deze personen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Land- en tuinbouw

Deze verzekering beschermt uw bedrijf en de arbeidskrachten in uw onderneming tegen de financiële gevolgen van een ongeval.