Zelfstandigen / KMO's / Ondernemingen

Hospitalisatie

Eén op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname. En zo’n opname is niet goedkoop. Een deel van de kosten moet u immers zelf betalen: het remgeld, de honoraria en de extra kosten, uw vervoer van en naar het ziekenhuis, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten, enz. De KBC-Hospitalisatieverzekering neemt al die financiële zorgen weg.

Overlijden

Een overlijden heeft altijd zware gevolgen. Tegen de financiële gevolgen kan u zich bij KBC op verschillende manieren verzekeren.

Bedrijfspolis

Bedrijfspolis Wettelijk bent u verplicht tot herstel van de schade die u door uw fout aan derden werd veroorzaakt.

Arbeidsongevallen

Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft is wettelijk verplicht voor deze personen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Land- en tuinbouw

Deze verzekering beschermt uw bedrijf en de arbeidskrachten in uw onderneming tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

Lichte vracht bedrijfswagen

Deze polis verzekert de specifieke risico’s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto door iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer.

Vrachtwagen

Mogelijke verzekeringen?
Alle schade die verband houdt met uw vrachtwagens, trekkers en opleggers.

Gebouw

Uw gebouwen, machines, koopwaar en waarden optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis!