Pleziervaart

Verzekering pleziervaart

Onze bootverzekering verzekert u tegen schade aan of door uw zeil- of motorboot.

 

  • De (wettelijk verplichte) verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u met uw vaartuig veroorzaakt aan derden. Ook de schade die de bediener of de lading aan derden veroorzaakt. Bovendien zijn ook waterskiërs meeverzekerd.

  • De verzekering rechtsbijstand: deze verzekering voorziet juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde vaartuig.

  • Casco: verzekert de schade aan uw eigen vaartuig, ook als u schuld hebt aan het ongeval. Brand, ontploffing, (poging tot) diefstal en vandalisme zijn ook verzekerd.

  • Bijstand: bijstand in probleem – of noodsituaties.