Personenwagen

Verzekering personenwagens

Deze polis verzekert de specifieke risico’s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto door iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer. Volgens een vergelijkende studie van Testaankoop hoort de autoverzekering van KBC bij de beste op de markt.
Wenst u een premieberekening voor een autoverzekering of een vergelijking? Bezorg ons het inschrijvingsbewijs, attest schadeverleden en de aankoopfactuur van uw voertuig en wij bekijken samen met u welke autoverzekering het best bij u past.

 

U kunt de volgende verzekeringen sluiten:

 • De wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA): vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan derden.

 • De verzekering rechtsbijstand (RB): deze verzekering voorziet juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerd voertuig (of indien u als passagier of bestuurder van andermans voertuig geen beroep kunt doen op de rechtsbijstandverzekering van dat voertuig).

 • De KBC-VAB Bijstand: Een verzekering die bijstand verleent als u dringend hulp nodig hebt tijdens uw verplaatsing of vakantie (al dan niet met de wagen). Meer hierover vind je onder ‘VAB Bijstandsverzekering’.

 • De ongevallenverzekering verkeer: deze verzekering keert bij een verkeersongeval een vooraf overeengekomen bedrag voor lichamelijke schade uit. Deze waarborg komt tussen voor de ‘bestuurder’ van het voertuig.

Onze omniumformules:

De volledige omnium: verzekert alle schade (behalve de expliciet vermelde uitsluitingen) aan uw eigen voertuig, ook als u schuld hebt aan het ongeval. In de volledige omnium is bijstand inbegrepen.

Omvat de volgende waarborgen:

 • Brand

 • Diefstal of poging tot diefstal

 • Natuurgeweld (storm, hagel,…)

 • Glasbreuk

 • Aanrijding van dieren of vogels

 • Marterschade

 • Kosten van geneeskundige verzorging bij een car- of homejacking

 • Vandalisme

 • Eigen schade (zelf botsen), zonder aansprakelijke 3de

 • Bijstand (bijstand personen in België en Buitenland; bijstand voertuigen na ongeval in België en na ongeval of panne in het buitenland; pechverhelping of sleep ten gevolge van panne in België of Luxemburg; vervangwagen in België na panne, diefstal en ongeval voor maximum 7 kalenderdagen)

De gedeeltelijke omnium: verzekert de schade aan uw voertuig die het gevolg is van een aantal opgesomde risico’s.

Omvat de volgende waarborgen:

 • Brand

 • Diefstal of poging tot diefstal

 • Natuurgeweld (storm, hagel,…)

 • Glasbreuk

 • Aanrijding van dieren of vogels

 • Marterschade

 • Kosten van geneeskundige verzorging bij een car- of homejacking

 • De waarborg ‘bijstand’ kan , indien gewenst, ook meeverzekerd worden.

Extra’s bij omnium:

 • Optie 10% extra: U krijgt 10% bovenop het verzekerd bedrag bij total loss of diefstal. Een voorbeeld: u krijgt 7% korting op een nieuwe auto van 30.000 euro. U betaalt dus 27.900 euro. U sluit een omnium bij KBC. Uw auto is na minder dan 2 jaar total loss door een botsing. U ontvangt van KBC 27.900 euro + 10% = 30.690 euro (min aftrek van de door u gekozen franchise).

 • Aankoopprijs gegarandeerd tot 30 maanden na aankoop: Ook voor tweedehands auto’s die op het moment van aankoop niet ouder zijn dan 36 maanden.

 • Vrij keuze van franchise: U kan kiezen tussen een franchise van 250, 500, 750, 1 000 of 1 250 euro. In vele gevallen hoeft u zelfs niet eens een franchise te betalen. Bijvoorbeeld bij glasschade als u de herstelling laat uitvoeren door Carglass of Autoglass.

Vraag hier uw offerte aan
Verzekeringnemer
Uw contract-type
Referentie(s) andere KBC-contracten
Welke polissen heeft u reeds bij KBC afgesloten?
Voertuiggegevens
Gebruik voertuig
Uw voertuiggebruik
Bestuurders voertuig
(telkens naam + geboortedatum + datum rijbewijs)
Te verzekeren waarborgen
Waarborgen
Indien omnium te verzekeren
Zonder vermindering van een eventuele overnameprijs.
Enkel voor zelfstandigen.
Indien u momenteel nog geen autoverzekering bij ons kantoor heeft afgesloten
Extra