Pensioensparen

KBC Life Pension Plan is een soepele vorm van verzekerd pensioensparen waarmee u volgens uw eigen behoefte een aanvullend pensioen opbouwt.   Bovendien is het een fiscaal voordelige formule, u hebt namelijk recht op een jaarlijkse belastingsvermindering van 30% van het gestorte bedrag.

 

            Voordelen

 • Maak optimaal gebruik van het fiscaal voordeel door automatische indexatie.
 • Bescherm uw nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdensdekking.
 • Een volstrekt veilige formule met gegarandeerde intrestopbrengst.
 • Met een bescheiden bedrag per maand zorgt u voor een mooi aanvullend pensioen.

   

  Kenmerken

 • U kan kiezen voor een doorlopende opdracht of domiciliëring voor uw stortingen, ofwel nodigen wij u uit om een bedrag te storten.
 • Op elke storting ontvangt u een gegarandeerde intrestvoet. Verandert deze, dan heeft dit enkel effect op de stortingen vanaf die datum.
 • Dit rendement kan jaarlijkse verhoogd worden met een deelname in de winst, afhankelijk van de resultaten en de conjunctuur. Zo kan u rekenen op een mooi globaal rendement.
 • Jaarlijkse krijgt u een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van uw contract. Uw geld blijft trouwens ook steeds beschikbaar voor noodgevallen.
 • U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort, en dit afgestemd op uw eigen gezinssituatie.