Onderwijsinstellingen

Doelgroep:
Alle onderwijsinstellingen van kleuter- tot hoger onderwijs, alsmede de avondleergangen.

Mogelijke deelverzekeringen:
– burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
– Schade aan toevertrouwde voorwerpen.
– Rechtsbijstand.
– Lichamelijke ongevallen.
– Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering.
– Verplichte verzekering inzake brand en ontploffing.