Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

U heeft de volgende keuze:

  • Enkel de voertuigen die behoren tot uw bedijfsmaterieel
  • Deze van uw privé-leven.
  • Beiden