Land- en tuinbouw

Deze verzekering beschermt uw bedrijf en de arbeidskrachten in uw onderneming tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

 

Doelgroep:

Deze verzekering is bestemd voor alle bedrijven die:

- Als hoofdactiviteit land – en tuinbouwactiviteiten verrichten.

- Max. 20 dagen per jaar loonwerk of graafwerken voor derden verrichten.

 

In deze polis kunt u volgende verzekeringen onderschrijven:

- De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

- De verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

- De verzekering rechtsbijstand.

- De ongevallenverzekering gezinsleden.

- De verplichte arbeidsongevallenverezkering.

- De ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers.