Kerkfabriek

Doelgroep: Het spreekt vanzelf dat deze polis bestemd is voor de kerkfabrieken. Mogelijke waarborgen: – Burgerrechtelijke aansprakelijkheid. – Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (verplichte verzekering). – Rechtsbijstand. – Arbeidsongevallen (verplichte verzekering) en onbezoldigde helpers. – Ongevallenverzekering privé-leven parochiepriesters.