Gebouw

Verzekering bedrijfsschade

Uw gebouwen, machines, koopwaar en waarden optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis!
Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven  ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen alle gevaren waaraan uw gebouw bloot kunnen staan.
Bovendien kan u in de KBC-Patrimoniumpolis ook alle schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren. Wij stellen met u de ideale mix van dekkingen samen naargelang uw persoonlijke behoeften.

 

Uw voordelen

 • Eén polis betekent maar één franchise per schadegeval.
 • U hoeft maar één dossier te beheren en hebt een duidelijk overzicht van de dekkingen. Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten.
 • Welke verzekeringen u opneemt in de polis kiest u zelf

   

  Inhoud: Uw machines, uw koopwaar, uw inboedel, uw materiaal, uw dieren, uw waarden,… beschermen naargelang uw unieke situatie

   

  Diefstal:

  Al uw inhoud is verzekerbaar. Hierbij kan het gaan om:

 • Koopwaar
 • Materieel
 • Inboedel
 • waarden.


We vergoeden bijkomend de kosten voor het vervangen van sleutels en sloten vergoed.

Motorrijtuigen:

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

U heeft de volgende keuze:

 • Enkel de voertuigen die behoren tot uw bedijfsmaterieel
 • Deze van uw privé-leven.
 • Beiden

 

Bodemsanering

Als u gebruik maakt van stookolie, bijvoorbeeld voor verwarming, dan hebt u ongetwijfeld een onder- of bovengrondse stookolietank.Wanneer vastgesteld wordt dat een lekkende tank de bodem verontreinigde, dan bent u verplicht om op eigen kosten de bodem te saneren, ook al treft u geen schuld.Het gaat dan zelfs niet alleen om uw eigen terrein maar ook om dat van anderen waarop de verontreiniging zich misschien heeft voortgezet.

De verzekering bodemsanering biedt hiervoor een oplossing.

 

Bederving koopwaar

Deze verzekering beschermt de beschadiging van verzekerde koopwaar door een onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen zoals

 • temperatuur
 • luchtsamenstelling
 • luchtvochtigheid.
  (bv. uitvallen electriciteit in koeltoog,…)

 

Bedrijfsschade

Deze verzekering beschermt de daling in het bedrijfsresultaat door de onderbreking (of vermindering) van de uitgeoefende beroepsactiviteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval.

(bv. u moet uw firma tijdelijk sluiten wegens brand, waterschade,… )

 

Waarden

Deze verzekering beschermt u tegen:

 • Vernieling
 • Beschadiging
 • verlies van de verzekerde waarden. (Geld, cheques,…)


Mogelijkheden: in brandkast (woning en bedrijf), kassa’s, onderweg, vals geld.

 

BA Gebouw

Deze verzekering is bestemd voor verhuurders van gebouwen.

Met deze waarborg bent u verzekerd wanneer derden een vergoeding eisen voor schade veroorzaakt door:

 • werken op uw adres.
 • uw gebouwen en terreinen.
 • aangrenzende voetpaden.
 • uw meubels en inboedel voor privegebruik

 

Rechtsbijstand Gebouw

De KBC-Verzekering Rechtsbijstand Gebouw beschermt uw belangen bij juridische geschillen i.v.m.

 • verzekerde gebouwen en terreinen
 • aangrenzende voetpaden
 • meubels en inboedel voor privegebruik

Contractuele geschillen zijn steeds uitgesloten.

 

Verhoogde vrijstelling

Met deze waarborg kiest u ervoor om enkele malen de standaard vrijstelling te verhogen. Hierdoor is uw eigen aandeel bij een schadegeval hoger, maar krijgt u wel een korting op uw jaarlijkse premie.

Dus indien u geen schadegevallen hebt… bespaart u via deze waarborg wel wat te betalen premie!