Evenementen

Verzekering voor evenementen

De evenementenpolis kan onderschreven worden door particulieren en verenigingen (feitelijke verenigingen of vzw’s). Het is een product uit de particuliere sfeer, dat zich situeert in het privéleven van onze cliënten.

Tijdelijke verzekering:

Deze polis is bestemd om de risico’s te verzekeren die verbonden zijn aan de organisatie van festiviteiten en andere evenementen met een tijdelijk karakter. Bijgevolg is de evenementenpolis altijd een tijdelijke polis.

 

Voor contracten op jaarbasis kan één van volgende polissen gebruikt worden:


– Polis Verenigingsleven.
– Polis Vrijwilligersorganisaties.