Arbeidsongevallen

Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft is wettelijk verplicht voor deze personen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De arbeidsongevallenverzekering vergoedt ongevallen op het werk en op de weg van en naar het werk.

 

Wat is er verzekerd?

Voor elk ongeval met lichamelijk letsel dat gebeurt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of op weg naar en van het werk, zijn volgende waarborgen verzekerd:

  • De kosten voor medische zorgen na een ongeval.
  • Een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is.
  • Een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn ongeval.
  • Een vergoeding als hulp van anderen nodig is.
  • Een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt.

Dit moet u zeker weten!

  • De vergoedingen die we uitkeren worden berekend op basis van geplafonneerde lonen.
  • De stoffelijke en morele schade worden nooit vergoed.
  • Wie een arbeidsongevallenverzekering vergeet te sluiten voor zijn personeel riskeert een boete en zelfs een strafrechtelijke vervolging.