Privacy Policy

Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade-aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via www.kbc.be/privacy of bij uw tussenpersoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening. Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt? In het algemeen verwerkt Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden. Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening:

  • informatie te bezorgen
  • commerciële boodschappen te sturen (direct marketing)
  • vragen te beantwoorden
  • afspraken te maken

Verzekeringskantoor Coenen|Londers|Reynders kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden. U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens. U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail (info@uwverzekeringsexpert.be) of een brief (Steenweg 153 B2, 3540 Herk-de-Stad) sturen.